Büyüme Planı

Büyüme Planı

Samsun Lojistik Merkezi, yeni nesil lojistik hizmetleri, dört ulaşım alt yapısının buluştuğu uluslararası stratejik konumu ve modern tesis yönetimi ile lojistik sektöründe Türkiye’nin dünyaya açılan “Kuzey Kapısı” rolünü üstlenecek...

Samsun Lojistik Merkezi Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Program Otoritesi” olduğu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında yaklaşık 45 milyon avro bütçeli Avrupa Birliği projesi ile hayata geçiyor.

Dev proje; kapalı alan, depo, sosyal ve diğer tesisler olmak üzere toplam 680.000 m²’lik bir alan üzerinde gerçekleşecek. Depolar, birinci fazda 40.000 m²’si bodrum kat, 40.000 m²’si zemin kat olmak üzere toplamda 80.000 m²; ikinci fazda ise 185.000 m²’si bodrum kat ve 185.000 m²’si zemin kat olmak üzere 370.000 m² alan üzerine inşa edilecektir.
Büyüme Planı